Een 10 stappenplan naar een succesvolle verandering

//Een 10 stappenplan naar een succesvolle verandering

Een 10 stappenplan naar een succesvolle verandering

  1. Start met het schrijven van een visie met als hoofdvraag: wat moet de vereniging zijn voor het leden (toegevoegde waarde? Indien onduidelijk is wat leden verwachten van de verenging doe dan onderzoek (via de ledenportaal). De kwaliteit van het onderzoek bepaald te waarde ervan. Baseer de visie op de uitkomsten (vision);
  2. Stel vast wat er aan (ICT) ondersteuning nodig is om de leden te ondersteunen;
  3. Leg in een businesscase vast wat dit betekent om van de huidige situatie toe te groeien naar de gewenste (kwalitatief en kwantitatief);
  4. Indien de businesscase positief is, is er een rechtvaardiging een project te starten;
  5. Leg de projectaanpak SMART vast. Belangrijkste vraag is: wat is er af als het project klaar is? In relatie met punt 8 (action plan);
  6. Indien er nieuwe applicaties nodig zijn, zorg dat de requirements gedetailleerd zijn en aansluiten bij de visie;
  7. Leveranciersselectie: vraag een werkende demo o.b.v. de vereisten aan de leverancier(s) zodat u kunt toetsen dat het voldoet:
  8. Implementatie met een SMART gefaseerd projectplan en een deskundige in- of externe projectleider vanuit de vereniging;
  9. Bewaak als procesverantwoordelijke de planning, kosten en kwaliteit, Een test- en opleidingsplan zijn een must (skills en resources);
  10. Betrek alle stakeholders in het proces. Laat het hun succes zijn (incentive)!
2017-09-29T15:21:12+00:00