Klantcases

/Klantcases
Klantcases 2017-09-29T15:10:23+00:00

De NVTZ

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen telt ruim 3300 leden binnen 680 organisaties. De vereniging is vertegenwoordigd binnen de (academische) ziekenhuizen, de GGZ, de sector verzorging en verpleging, de welzijnsinstellingen, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg en de eerstelijnszorg. De NVTZ wil de toezichthouders ondersteunen, professionaliseren en vertegenwoordigen.

In een keer succes met businesscase
Elk probleem kent vele oplossingen. Een businesscase opstellen is een goede methode om de opties vooraf goed in kaart te brengen en in te schatten wat de mogelijke gewenste en ongewenste effecten zijn. NVTZ (vereniging van en voor toezichthouders in zorginstellingen) paste deze methode toe bij het ontwikkelen van nieuwe digitale communicatie met leden en een nieuwe automatiseringsslag voor de ledenadministratie. De vereniging vindt het een feestje waard dat je met deze methode binnen de gestelde tijd en binnen de begrote kosten over het resultaat tevreden bent én kunt blijven. Lees het volledige artikel.

IPMA-NL

de Nederlandse beroepsvereniging van ruim 2.200 projectmanagers
“Met de beschikbaarheid van Heimen de Vries hebben we in september 2009 eindelijk kunnen doorpakken,” zegt directeur John Verstrepen. “Actualiseren van eisen, leveranciersselectie, opstellen van business case en besluitvorming door het bestuur. De Vries werd vorig jaar als projectleider aangetrokken voor de aanschaf en implementatie van een nieuw administratiesysteem voor IPMA-NL. Na het opstellen van de business case, begin 2009, hebben we nu wel snel kunnen schakelen, zijn de inrichtingseisen vastgesteld, heeft de leveranciersselectie plaatsgevonden en zijn de leden- en financiële administratie in twee maanden tijd in het nieuwe systeem ingevoerd”, vertelt hij. De contributienota’s van IPMA-NL konden daardoor al voor kerst 2009 via de nieuwe ledenadministratie de deur uit. Lees het volledige artikel.

Uw case?

Case 1: wat heeft de prioriteit?

Uw ledenorganisatie ziet de noodzaak tot het doorvoeren van verbeteringen in. U bent bang voor ledenverloop maar weet niet goed hoe preventief maatregelen te nemen. Wat is een wijze keuze uit de veelheid van mogelijkheden om aan te pakken? Meer adverteren, betere processen of administratieve ondersteuning, andere of betere communicatie, onderzoek naar de behoeften van potentiële leden, lagere contributies, een andere contributiestructuur, etc.
U wilt een objectieve inventarisatie en oplossing van een deskundige. Wij zijn zo’n onafhankelijke deskundige en kunnen snel uw verbeterpotentieel met onze businesscase aanpak vaststellen. Daarna geven we u een gedegen advies over mogelijke oplossingen. Interesse? Neem gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Case 2: hoe komt u weer in control?

Stel, u bent verantwoordelijk voor een grote ledenorganisatie. Het bestuur kijkt met u mee of het wel goed gaat. U heeft er een ongemakkelijk gevoel bij. Wat is de oorzaak van uw ongemakkelijke gevoel?

 • U bent afhankelijk van de dominante positie van een leverancier (automatiseerder. secretariaatsbureau, webmaster etc). Volgt hij uw belangen of die van zichzelf?
 • U kent de situatie niet echt goed omdat u deze op afstand volgt. En u heeft te weinig tijd en expertise om te kijken of het goed op orde is.
 • U wordt geconfronteerd met flinke tegenvallers zoals:
  • onvolledige en ontoegankelijke rapportages (CRM, leden en financieel) en dossiers.
  • Systemen die niet leveren wat u beloofd is.
  • Hoge secretariaatskosten en achterblijvende kwaliteit.
  • Hoge kosten voor bijeenkomsten die slecht bezocht worden.

Hoe kan dat gebeuren en wat te doen om het tij te keren?

Wilt u graag dat een deskundig en onafhankelijk adviseur uw situatie doorlicht? En met u afstemt wat u kunt doen om de zaak onder controle te krijgen en te houden? Neem dan contact met ons op.