Uitdagingen

/Uitdagingen
Uitdagingen 2017-09-29T15:10:18+00:00

Uitdagingen

Heeft u te kampen met:

  • Een (leden- en financiële)administratie met veel (Excel)lijsten en weinig stuurinformatie?
  • Het ontbreken van een samenhangende visie en beleid op ledenontwikkeling en -behoud?
  • Niet kunnen segmenteren op relatie- en ledengroepen?
  • Onvoldoende inzicht in de behoeften van uw relaties (netwerk)?
  • Incomplete en niet actuele besturingsinformatie?
  • Documenten die verspreid over schijven staan?
  • Ongerichte inzet van marketing- en communicatiemiddelen?
  • Bijeenkomsten die meer kosten dan baten opleveren?
  • Een (ingehuurd) secretariaatsbureau dat tegen hoge kosten te weinig kwaliteit en actuele informatie levert?

Lijd uw ledenorganisatie aan één of meerdere van deze symptomen? Daar staan de Projectdokters niet van te kijken.
Veel ledenorganisaties hebben last van deze symptomen en weten niet goed hoe dit integraal te verbeteren.
Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de CRM projecten mislukt, mede omdat het sec als een automatiseringsproject wordt aangepakt. Dit is extra problematisch omdat CRM, in relatie met een leden- en financiële administratie, een onmisbaar middel is voor verenigingen en stichtingen. Bezint eer u begint met de inzet van het middel automatisering. Een goede voorbereiding, waarin op basis van een business case de integrale en toekomstvaste eisen worden opgesteld, is de start van een leveranciersselectie. De leverancier dient, aan de hand van de eisen, te bewijzen dat zijn oplossing uw vereniging voor 100% ondersteunt.

Wilt u een blijvend gezonde ledenorganisatie? Schakel dan de projectdokters in!
Samen met u sporen we, met onze werkwijze, de knelpunten op en stellen we een behandelplan samen.