Werkwijze

/Werkwijze
Werkwijze 2017-09-29T15:10:25+00:00

Businesscase opstellen

Eisen vaststellen

De oplossing vaststellen

Invoeren oplossing

Voordelen incasseren

Businesscase vaststellen

De business case is de rechtvaardiging voor een project. Deze is gebaseerd op de te verwachte kosten van ontwikkeling en implementatie, afgezet tegen de risico’s en de te realiseren kwaliteitsverbetering, business voordelen en besparingen.

Uitsluitend wanneer er sprake is van een positieve business case wordt er gestart met een verbeteringsaanpak die past in de visie en strategie van uw vereniging. Uw visie voor de komende jaren is het startpunt van de business case. Centrale vraag is in welke mate de visie middels de bedrijfsvoering voldoende ondersteund wordt. Sluit uw huidige bedrijfsvoering voldoende aan bij de realisatie van de visie en strategie? Voorbeelden van uitdagingen bij andere verenigingen leest u hier.

Is de vereniging klaar voor de toekomst? Meer weten hoe de business case uw vereniging verder kan helpen? Vraag ons om een vrijblijvend voorbeeld.

Eisen vaststellen

U wilt zekerheid dat de oplossingen uit de business case bijdragen aan het succes van de vereniging. De visie en strategie worden optimaal ondersteund door de bedrijfsvoering voor de komende jaren. Dit vraagt erom dat de eisen aan de oplossing in samenhang, met grote zorgvuldigheid en in detail, beschreven worden. Daarmee is er een stevige basis gelegd om de beste en kostenefficiënte oplossing(en) te selecteren. Uw investering moet het voor de volle 100% waard zijn en u wilt geen onaangename verrassingen tijdens de implementatie (extra maatwerk, onmogelijkheden, langere duur en daarmee hogere kosten, etc.).

Projectdokters kan u ondersteunen bij het vastleggen van de vereisten (specs).

De oplossing vaststellen

U wilt zeker weten dat de gewenste oplossing technisch en binnen budget gerealiseerd kan worden. U wilt geen verrassingen achteraf. De eisen aan de oplossing zijn in samenhang gespecificeerd beschreven (specs). Mogelijk kunnen deze door uw eigen medewerkers ingevoerd worden of is het (deels) noodzakelijk dit in te kopen.

De functionele eisen (specs) die de processen ondersteunen, dienen als input voor de leveranciersselectie. Een aantal leveranciers wordt gevraagd een voorstel te doen hoe de eisen technisch gerealiseerd kunnen worden. De leveranciers die aangeven het binnen de investeringsmogelijkheden te kunnen realiseren, wordt om een proof of concept (POC) gevraagd, waarmee hij aantoont dat de implementatie in uw situatie werkt. Na zekerheid hierover wordt een keuze gemaakt. Het opgestelde contract wordt gecontroleerd. Er mag geen spelt zitten tussen de eisen en het overeen te komen resultaat.

Projectdokters kan u adviseren of namens u de leveranciersselectie uitvoeren.

Invoeren oplossing

U wilt met de invoering van de oplossing(en) de, in de businesscase vastgestelde, (kwaliteits)verbetering en kostenbesparing incasseren. In een projectplan worden alle te nemen stappen en de fasering beschreven. Dit is de leidraad voor het projectteam om de resultaten en producten kwalitatief goed en op tijd op te leveren. De grootte van het projectteam en de noodzaak van een stuurgroep is afhankelijk van de aard en omvang. Projectdokters kan u hierin adviseren of de projectleiding op zich nemen.

Waarborgen
Wij zijn Prince2 gecertificeerd. Dit is een extra waarborg voor het gestructureerd tot resultaten komen. Tevens hanteert zij de aanpak van het projectmatig creëren. Dit omdat we er in geloven dat een project alleen succesvol kan zijn en blijven als de medewerkers vanuit intrinsieke motivatie bijdragen. Daarmee is het hun oplossing (believers).

Voordelen vaststellen

Het bestuur wil weten of de in de business case beloofde voordelen gerealiseerd zijn. Is de kwaliteit verbeterd en zijn de kosten verlaagd? Na de invoering dient de eindbalans opgemaakt te worden. Op basis van de business case wordt vastgesteld in welke mate de verbeteringen en besparingen zijn gerealiseerd. Dit zal geen verrassingen opleveren omdat dit in het voortraject helder had moeten worden en tot bijstellingen van de business case c.q. aanpak had moeten leiden.

Het is de eer van projectdokters datgene dat overeengekomen is, op te leveren. De leden van de vereniging worden er beter van en de medewerkers werken met plezier met de mede door hen gerealiseerde verbeteringen. Een toekomstvast resultaat.